Motivera

Movement Towards Essence

 

Organisationer som fyller varje tjänst med individer som är medvetna, hungriga och står nära sin essens möjliggör organisationens essens att expandera.

Tjänster

Ledarskapsutveckling

 

Först VARFÖR, därefter HUR

Skulle du vilja hitta grunden i ditt ledarskap, med ambitionen att etablera en solid plattform av närvaro, äkthet, ärlighet och kraft att leda ifrån?

Du kanske har utmaningar i ditt ledarskap som du önskar att övervinna, karriärsmål som du vill uppnå, en önskan att optimera dina affärsmöjligheter, eller behov av att bättre förstå mänskligt beteende. Din lista kan vara milsvid, det är även dina möjligheter. Så ställ inte frågor som du inte vill ha svar på. Och uttala inte det omöjliga om du inte vill att det ska hända. Vi kommer att penetrera på djupet för att hitta ditt varför och verkställa ditt hur.

När du går vidare till handling kommer jag att finnas med som bollplank och stöd så länge vårt samarbete fortgår.

Teamutveckling & Coaching

 

Gruppmedvetenhet och potential

Finns det stagnation och brist på kreativitet i ditt team? Upplever du ett gap mellan teamets potential och nuläget? Vill du väcka dess potential?

Detta är möjligt, men kräver gruppmedvetenhet, och det är här teamutveckling kommer in i bilden. Detta innebär en inventering av kunskap, kompetens, kapacitet och personalresurser.

Jag observerar och identifierar beteendemönster inom organisationer, och organisationens självbild. Alla kort förs till bordet. Teamet har alltid svaren, och dess behov måste höras och erkännas. För att kunna arbeta mot gemensamma strategiska mål måste teammedlemmarna dela en större bild – syfte, värderingar och medvetenhet om sig själva och gruppen. Med denna gruppmedvetenhet som utgångspunkt kan vi definiera syfte, riktning och mål.

Terapi med KBT inriktning

 

Att medvetet hantera svåra situationer

Har ditt företag medarbetare som är i behov av terapi för att må bättre, bearbeta stress efter en svår livshändelse eller kris? Det kan vara en situation där en kollega inte klarar av sina uppgifter eller inte ens kan ta sig till jobbet. Jag samarbetar med företag som har en genuin omtanke för sin personal, och som är medvetna om att välmåendet hos deras anställda är viktigt för att verksamheten ska fungera optimalt.

Med hjälp av verktyg från KBT, skapar vi gemensamt strategier som för individen tillbaka till välmående och produktivitet.

Om Lisa

Jag gör det som jag älskar mest av allt – att arbeta med människor och organisationer där vi gemensamt kan hitta svar och lösningar på frågor och utmaningar. Kreativitet och problemlösning är mina drivkrafter. Att tillgodose min längtan att utforska, förstå och motivera människor att röra sig mot sin essens är min resa mot min essens.

Mina kunder är modiga, kreativa och framgångsrika företag som önskar att utvecklas, och få tillgång till mer av sin potential. Du är beredd att möta en öppen och ärlig inventering av ditt företag och ditt liv. Du är villig att skåda rakt in i ditt hjärta såväl som till kärnan av din organisation. Du är villig att gå från bra till utmärkt, från begränsning till kreativitet.

Kvalifikationer

Axplock ur min erfarenhet inom näringslivet innefattar operativ ägare och verksamhetschef för företagshälsovård, operativ delägare i KBT verksamhet, ekonomichef inom vårdsektorn, marknadschef inom tekniksektorn, teamcoach och ledarcoach (ICF).

Organisationsuppdrag som innefattat allt från operativt mentorskap åt entreprenörer med starka affärsidér, till uppbyggnad av bolag i nära kontakt med VD och nyckelpositioner, till rekrytering av personal till chefspositioner, utbildningsuppdrag och skräddarsydda lösningar för teamutveckling.

Kontakt

Telefon: +46 (0)706 – 303 595